Przetargi

dodano 16.10.2020


Nr. Sprawy: RP VI WBA 261.2.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na
Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Pytania i Odpowiedzi 1 – załącznik (.pdf)

Poprawiony FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ (.world) (.pdf)

Pytania i Odpowiedzi 2 – załącznik (.pdf)– (dodano 20.10.2020)

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERY (.pdf)– (dodano 23.10.2020)

Wezwanie do złożenia Oferty dodatkowej (.pdf)– (dodano 23.10.2020)

Formularz oferty OFERTA DODATKOWA (.doc)– (dodano 23.10.2020)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH (.pdf)– (dodano 28.10.2020)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (.pdf)– (dodano 30.10.2020)

dodano 15.10.2020


Nr. Sprawy: RP VI WBA 261.2.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na
Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

SIWZ (.pdf)

Załączniki do pobrania dla Wykonawców (.doc)

dodano 05.10.2020


Informacja o Postępowaniu

Na wykonanie kompletnej, kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego PN.: „Budowa budynku Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz z nadzorem autorskim – sygn. akt: RP VI WBA 210.1.2020

Postępowanie zostało zamieszczone pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_pa


dodano 27.04.2020

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK
PROKURATURY REGIONALNEJ W GDAŃSKU

Plan zamówień publicznycn na rok 2020 (pdf)