Telefony

Sekretariat Prokuratora Regionalnego w Gdańsku

tel. 58 326 53 23, fax 58 326 53 53,
e-mail: kontakt@gdansk.pr.gov.pl

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej

tel. 58 326 53 89, fax 58 326 12 62

e-mail:  wydz_1@gdansk.pr.gov.pl

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo- Skarbowej

tel. 58 326 53 12, fax 58 326 53 52

e-mail:  wydz_2@gdansk.pr.gov.pl

Wydział IV Organizacyjny

tel. 58 326 53 44, fax 58 326 12 16

e-mail:  wydz_4@gdansk.pr.gov.pl

Dział Wizytacji

tel. 58 326 53 76, fax 58 326 53 07

Wydział V Sądowy

tel. 58 326 12 11, fax 58 326 12 13

e-mail:  wydz_5@gdansk.pr.gov.pl

Wydział VI Budżetowo- Administracyjny

tel. 58 326 53 27, fax 58 326 53 34

e-mail:  wydz_6@gdansk.pr.gov.pl

Dział VII Do Spraw Błędów Medycznych

tel. (58) 321 39 28, fax 58 321 39 24

e-mail:  wydz_7@gdansk.pr.gov.pl