Kierownictwo

Prokurator Regionalny w Gdańsku:

Teresa Rutkowska – Szmydyńska
tel. sekr. (058) 326-53-23

 

Zastępca Prokuratora Regionalnego:

Daniel Dyczewski
tel. sekr. (058) 326-53-23

 

Zastępca Prokuratora Regionalnego:

Małgorzata Popadiuk
tel. sekr. (058) 326-53-85