Obszar działania

Status prawny i obszar działania Prokuratury Regionalnej w Gdańsku:

Prokuratura Regionalna w Gdańsku jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Została utworzona na podstawie § 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2016r. poz. 270) – w oparciu o delegację ustawową zawartą w dyspozycji art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177).

Obejmuje zasięgiem swojego działania obszar właściwości sześciu  prokuratur okręgowych:

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

Prokuratura Okręgowa w Elblągu

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Prokuratura Okręgowa we Włocławku