Kontakt

Rzecznik Prasowy:

prokurator Marzena Muklewicz

tel. 58 326-53-76
kom. 509 270 583
e-mail: rzecznikprasowy@gdansk.pr.gov.pl


Rzecznika prasowego w czasie jego nieobecności w pracy zastępuje prokurator Remigiusz Signerski

tel. 58 326 53 48
kom. 510 995 018

Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej  w Gdańsku nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów.

Adres poczty e-mail rzecznikprasowy@gdansk.pr.gov.pl nie służy do składania skarg i wniosków przez interesantów. Sposób przyjmowania spraw, w tym przyjmowania skarg i wniosków w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku opisany jest na stronie internetowej w zakładce :

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Adres poczty e-mail rzecznikprasowy@gdansk.pr.gov.pl służy do kierowania zapytań przez dziennikarzy. Telefoniczna informacja o przesłaniu zapytań drogą mailową ułatwi szybkie udzielenie odpowiedzi w okresach nieobecności rzecznika prasowego w siedzibie prokuratury.

Dziennikarze, którzy chcieliby otrzymywać komunikaty Rzecznika Prasowego na adres mailowy, proszeni są o wysłanie wniosku (wyłącznie z adresu służbowego), na adres poczty e-mail rzecznikprasowy@gdansk.pr.gov.pl