Konta bankowe

Numer konta bankowego Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
dla dochodów budżetowych
(m.in. opłat za kserokopie, odszkodowania, kary/grzywny) :

36 1010 1140 0161 6022 3100 0000

Sposób opisu przelewu:
– sygnatura sprawy,
– tytuł wpłaty,
– dane osoby/podmiotu wpłacającego.

__________________________________________________________________________________

Numery kont bankowych Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
dla sum depozytowych:

88 1010 1140 0161 6013 9120 1000 dla PLN

48 1010 1140 0161 6015 7197 8001 dla EUR

43 1010 1140 0161 6015 7178 7001 dla USD

02 1010 1140 0161 6015 7178 9000 dla GBP

Sposób opisu przelewu:
– sygnatura sprawy,
– nazwa środka zapobiegawczego (tzn. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe),
– imię i nazwisko osoby, której dotyczy środek zapobiegawczy,