Godziny urzędowania

Prokuratura Regionalna w Gdańsku urzęduje w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku– poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.


W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje się : w dni powszednie, w dni urzędowania prokuratury od poniedziałku do piątku w godzinach : 9.0014.00 oraz poza godzinami urzędowania w poniedziałek do godziny 16.30 przez wyznaczonych prokuratorów i pracowników prokuratury.


Przyjęcia interesantów przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców odbywają się
w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Prokuratora Regionalnego.