Dożywotnie pozbawienie wolności w sprawie krzywdzonych dzieci z Drawska Pomorskiego

W dniu 11 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał wyrok w głośnej sprawie dotyczącej znęcania się w Drawsku – Pomorskim nad dwójką chłopców. Zgodnie z wnioskami prokuratury Sąd skazał Marka K. – konkubenta matki dzieci na dożywotnią karę pozbawienia wolności.

Sprawa była rozpoznawana wskutek skutecznej apelacji Prokuratury.

Znęcanie ze szczególnym okrucieństwem

Z ustaleń Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wynikało, że oskarżony Marek K. znęcał się fizycznie i psychicznie nad dwojgiem dzieci swojej konkubiny Katarzyny W. – chłopcami w wieku lat 7 i 9. Zdarzenia te miały miejsce w okresie od stycznia do marca 2016 roku. Dzieci były nie tylko znieważane, brutalnie bite i kopane, ale również zmuszane do różnych zachowań, które niewątpliwie stanowiły formę znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Jeden z synów Katarzyny W. doznał bardzo poważnych obrażeń ciała, gdyż oskarżony wielokrotnie z dużą siłą uderzał go po całym ciele i rzucał nim o meble, o ścianę. Wskutek pobicia dziecko doznało stłuczenia serca, płuc, urazów głowy i wielu złamań.

Skuteczna apelacja Prokuratury

Dzisiejszy wyrok jest wynikiem ponownego rozpoznania sprawy w zakresie dotyczącym podejrzanego, po skutecznej apelacji Prokuratury od wyroku I instancji.

Postępowanie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Koszalinie. Prokuratura Regionalna w Gdańsku oskarżała Marka K. i jego konkubinę Katarzynę W. o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad jej dwoma małoletnimi synami i usiłowanie zabójstwa, a Marka K. również o zgwałcenie. Prokurator domagał się kary dożywotniego pozbawienia wolności dla mężczyzny i 25 lat dla jego partnerki.

Sąd Okręgowy w Koszalinie skazał Marka K. na 25 lat pozbawienia wolności, a Katarzynę W. na 15 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad dziećmi, dokonywanie na nich gwałtów przez skazanego, a także za usiłowanie zabójstwa jednego z chłopców.

Prokuratura odwołała się od wyroku Sądu I instancji. W skierowanej apelacji prokurator domagał się dożywotniej kary pozbawienia wolności dla Marka K. i kary 25 lat pozbawienia wolności dla Katarzyny W.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozpoznając sprawę w dniu 8 sierpnia 2019 roku w całości uwzględnił apelację prokuratora w zakresie dotyczącym podejrzanego Marka K. Uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie, co do kary i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania temu sądowi.

Najsurowsza kara dla sprawcy

W wyroku z 11 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie uwzględnił w całości argumenty prokuratury i skazał Marka K. na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Skazany będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 35 latach. Zastosowano również wobec niego środek zapobiegawczy w postaci skierowania do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego. Oznacza to, że nawet w przypadku warunkowego zwolnienia będzie dalej izolowany od społeczeństwa w takim ośrodku. W ocenie sądu istniało zbyt duże ryzyko popełnienia przez Marka K. kolejnej zbrodni, by zwrócić mu wolność po odbyciu części kary.

Sąd zasądził także zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonych chłopców odpowiednio w kwocie 250.000 złotych i 100.000 złotych.