Zatrzymania w związku z nielegalnym obrotem paliwami

Funkcjonariusze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zatrzymali 5 osób w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym nielegalnego obrotu paliwami i przestępstw karnoskarbowych.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Gdańsku  

Wielowątkowe śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, w którym przesłuchano ponad 120 świadków, dotyczy szeregu przestępstw polegających na nadużyciach w podatku VAT, akcyzowym i opłacie paliwowej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy.

Działania grupy, podejmowane na terenie całego kraju, mogły narazić Skarb Państwa na straty w wysokości przekraczającej 70 milinów złotych.

Wprowadzali do obrotu paliwo niewiadomego pochodzenia

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił aktualnie na zatrzymanie 5 mężczyzn, mieszkańców Szczecina i okolic. Przedstawione im zarzuty dotyczą popełniania przestępstw i przestępstw karno – skarbowych polegających na wprowadzaniu do obrotu paliwa niewiadomego pochodzenia, sprzedawanego następnie na stacjach paliw w województwie zachodniopomorskim jako olej napędowy, a także zaniżania i uchylania się od opodatkowania w związku ze sprzedażą benzyny bezołowiowej. Jednemu z podejrzanych zarzucono nadto nierzetelne prowadzenie ksiąg w postaci ewidencji przychodu i rozchodu wyrobów akcyzowych w Składzie Podatkowym.

Bezpośrednie działania obecnie zatrzymanych podejrzanych spowodowały uszczuplenie należności publicznoprawnych z tytułu podatku VAT, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej w wysokości ponad 1.200.000 złotych. Dodatkowo doszło do nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie ponad 145.000 złotych.

Przestępstwa zarzucone podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 8 oraz wysoką grzywną w wysokości do ponad miliona złotych.

Po wykonaniu czynności z podejrzanymi, prokurator podjął decyzję o  zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego w kwotach do 40 tys. zł., zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się.