Wyrok II K 461-18

      Brak komentarzy do Wyrok II K 461-18

                W wykonaniu pkt VIII Wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku II Wydział Karny z dnia 20 lutego 2020 r. sygn. akt II K 461/18Prokuratura Regionalna w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości treść wskazanego wyżej wyroku poprzez umieszczenie jego odpisu na podmiotowej stronie internetowej przez okres 6 miesięcy.

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjnego

Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

      Krzysztof Trynka

Wyrok II K 461-18 (PDF)