Kolejne zarzuty w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

W dniu 15 lipca 2020 r. w Prokuraturze  Regionalnej w Gdańsku, prokurator przedstawił 3 osobom zarzuty wyłudzenia środków finansowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz budżetu Unii Europejskiej.

Podejrzani są związani ze jedną ze spółek działającą w branży tzw. „nowych technologii”.  Spółka realizowała projekt o nazwie: System adaptacyjnego i kooperacyjnego zarządzania podsystemami miejskimi/ Adaptive and Cooperative Control in Urban (sub) Systems. Projekt został dofinansowany, za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 315.366,15 zł pochodzących ze środków z dotacji celowej budżetu krajowego i Komisji Europejskie. Beneficjenci projektu w okresie od 2013 r. do 2017 r., wyłudzili dofinansowanie, wprowadzając w błąd pracowników NCBiR, co do rzeczywistej kondycji finansowej spółki i przedkładając poświadczające nieprawdę dokumenty, wskazujące na dobrą sytuację ekonomiczną beneficjenta, który w rzeczywistości już w dniu 31 grudnia 2012 r., wszedł w stan niewypłacalności, co winno skutkować złożeniem wniosku o stwierdzenie upadłości.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 286§1 kk w zw. z art. 294 kk w zb. z art. 297§1 kk w zb. z art. 271§1 i 3 kk, art. 586 ksh oraz przestępstwa skarbowego z art. 82§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt. 2 kks. Przestępstwa te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Ponadto 1 z podejrzanych usłyszał także zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowania wyłudzenia ponad 56 mln zł. z NCBiR w związku  z realizacją dwóch innych projektów finansowanych ze Skarbu Państwa oraz środków Unii Europejskiej. Przestępstwa te są również zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchane osoby nie przyznały się do zarzuconych im przestępstw.

Po wykonaniu czynności z podejrzanymi, prokurator podjął decyzję o  zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 20 do 150 tys. zł., zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się.

Wykonywane w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku czynności procesowe są związane ze śledztwem, prowadzonym wspólnie z Delegaturą w Gdańsku Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dotyczącym przestępnej niegospodarności w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o. siedzibą w Sopocie.

W tej sprawie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzeń wielomilionowych dotacji, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę i podrobionymi dokumentami oraz prania pieniędzy usłyszało już 17 osób w tym były prezes PSSE sp. z o.o. Teresa K. i jej syn Wojciech K.


jak ustaliła Prokuratura i CBA, do popełnienia przestępstw wykorzystywano działalność szeregu podmiotów gospodarczych, których działalność sprowadzała się w istocie jedynie do uzyskiwania, ze środków unijnych oraz budżetu krajowego za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dofinansowań, rzekomo innowacyjnych, projektów z branży tzw. nowych technologii. Dochodziło do tego po podawaniu fikcyjnych danych w zakresie kondycji finansowej tych podmiotów oraz przedstawianiu różnego rodzaju nieprawdziwych informacji we wnioskach o dofinansowanie oraz we wnioskach o wypłatę środków. Jak ustalono w śledztwie, łączna kwota wyłudzonych dofinansowań wynosi ponad 15 mln, natomiast usiłowano wyłudzić ponad 128 mln zł.