Akt oskarżenia w sprawie członków grupy przestępczej podejrzanych o zlecenia zabójstwa na terenie Danii

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie dotyczącej między innymi zabójstwa obywatelki Polski na terenie Danii w dniu 10 stycznia 2017 roku.

Aktem oskarżenia objęto łącznie 16 osób, którym zarzucono popełnienie 41 przestępstw w tym: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonanie i usiłowanie dokonania zabójstwa, czerpanie korzyści z cudzego nierządu, posiadanie znacznej ilości środków odurzających, wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Śledztwo gdańskiej Prokuratury Regionalnej prowadzone wspólnie z Zarządem w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji dotyczyło przestępczości porachunkowej między gangami zajmującymi się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu oraz handlem narkotykami. Na tym tle w dniu 10 stycznia 2017 roku w miejscowości Aalborg w Danii doszło do podpalenia budynku, w którym mieściła się agencja towarzyska prowadzona przez polską grupę przestępczą. W pożarze zginęła obywatelka Polski Honorata H., a ciężko poparzona została druga z przebywających tam kobiet.

Czynności wykonywane w sprawie pozwoliły na ustalenie, że przestępstwa dokonało 9 mężczyzn należących do trójmiejskiej grupy przestępczej. Jeden z podpalaczy zginał w trakcie dokonywania przestępstwa, a kolejny uległ poparzeniu.

Zatrzymania sprawców

W wyniku podjętych w sprawie czynności, dwa miesiące po zdarzeniu zatrzymano na terenie Polski 6 podejrzanych, którzy usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i dokonania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa.

W listopadzie 2017 roku zatrzymano i aresztowano kolejnego ze sprawców.

Wobec tych osób sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie

Pozostali członkowie grupy przestępczej, w tym zleceniodawcy zabójstwa kierujący grupą Aleksander B., Leszek B., oraz Paweł B., ukrywali się poza granicami Polski.

Zatrzymania na terenie Hiszpanii, Danii  i Polski

W wyniku koordynowanej przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku i Europol, międzynarodowej akcji prowadzanej jednocześnie na terenie Polski i Hiszpanii, w marcu 2019 roku,  zatrzymano kolejne osoby związane z tym przestępstwem.

Na terenie Hiszpanii zatrzymano  3 podejrzanych, ostatniego z bezpośrednich wykonawców zabójstwa – Mateusza W. oraz zleceniodawców zbrodni, stających na czele grupy przestępczej braci – Aleksandra B. i Leszka B.

Na terenie Hiszpanii zatrzymano także kolejnego z braci – Pawła B.

Zatrzymani zostali przekazani na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania do Polski, gdzie przedstawiono im zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, zlecenia zabójstwa, dokonania zabójstwa, ułatwiania świadczenia usług seksualnych oraz czerpania korzyści z cudzego nierządu.

Na terenie województwa pomorskiego zatrzymano ojca kierujących gangiem braci – Jana B., któremu przedstawiono zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpania korzyści z cudzego nierządu.

Wobec wszystkich tych osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Z kolei w  Danii, zatrzymano kolejną osobę – Martę M. podejrzaną o organizację na terenie tego kraju agencji towarzyskiej na polecenie braci B.

W marcu 2019 roku zatrzymano również adwokata Piotra J., któremu przedstawiono zarzut nakłaniania jednego ze świadków do składania fałszywych zeznań.

Aktem oskarżenia objęto nadto kolejne 2 kobiety, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej  oraz  ułatwianie na terenie województwa pomorskiego oraz Danii, świadczenia usług seksualnych i  czerpania korzyści z cudzego nierządu. 

Plantacja konopi indyjskich

Podczas zatrzymania w Hiszpanii, w miejscu pobytu jednego ze zleceniodawców zabójstwa ujawniono 220 kg haszyszu oraz plantację konopi indyjskich, na której rosło około 2.500 krzewów z których można było uzyskać 750 kg marihuany.

Znaczne ilości środków odurzających ujawniono także w miejscu zamieszkania  jednego ze sprawców zatrzymanego w Polsce.

16 podejrzanych 41 zarzutów

Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w  Gdańsku objęto 16 podejrzanych, którym łącznie zarzucono popełnienie 41 przestępstw. Wobec 12 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Przestępstwa związane z dokonanym zabójstwem, usiłowaniem zabójstwa i nakłanianiem do jego popełnienia, zagrożone są karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Czyny związane z działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści z cudzego nierządu oraz posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Podkreślić należy, że obecnie w dalszym ciągu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku toczy się proces braci B., w którym stoją oni pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania znacznej ilości narkotyków, zmuszania do nierządu i czerpania korzyści z cudzego nierządu oraz paserstwa luksusowych pojazdów. W grudniu 2014 roku Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko braciom B. Podczas jednej z rozpraw w 2015 roku, sąd podjął decyzję o zmianie środka zapobiegawczego wobec oskarżonych z tymczasowego aresztowania na środki wolnościowe, stosując wobec nich poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Oskarżeni po zwolnieniu przez sąd z aresztu latem 2015 roku, przenieśli swoją nielegalną działalność poza granice kraju. Bracia kontynuowali przestępczą działalność na terenie Danii, a po zabójstwie Honoraty H. ukryli się w Hiszpanii i tam zajęli się handlem narkotykami.