Zatrzymania w sprawie prania pieniędzy pochodzących z handlu anabolikami

Prokuratura Regionalna w Gdańsku we współpracy z funkcjonariuszami z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w dniu 26 maja 2020 r. zatrzymała  kolejne 2 osoby podejrzane o udział w procederze nielegalnego dystrybuowania na terenie całego kraju  produktów leczniczych – sterydów anabolicznych oraz związanego z tym wielomilionowego prania brudnych pieniędzy.

Zarzuty i areszt

Zatrzymani obecnie mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Zarzuca im się wprowadzenie do obrotu środków stymulujących, dopingujących, anabolicznych i innych mających wpływ na przyrost masy mięśniowej lub zwiększenie wydolności organizmu o łącznej wartości 800 tysięcy złotych, podrobienia kilkuset dokumentów oraz prania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży tych środków.

Czyny te kwalifikowane są z art. 124 prawa farmaceutycznego, art. 270 § 1 kk i art. 299 § 1 kk, przy czym sprawcy uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu. Za ich popełnienie grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

Ujawnione sterydy

Podczas przeszukania u jednego z zatrzymanych ujawniono magazyn z lekami,  w którym znajdowało się kilka tysięcy opakowań sterydów.

Potwierdzono także, że w przestępczym procederze sprawcy korzystali z rachunków bankowych, na których wpłaty dokonywane przez kupujących, miały sugerować sprzedaż np. kosmetyków lub zabawek.

Środki zapobiegawcze

W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec jednego z zatrzymanych wniosek do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do argumentacji prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec drugiego z zatrzymanych zastosowano dozór policji.  

21 podejrzanych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku

Nadzorowane w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy pochodzących z handlu sterydami jest wielowątkowe, obejmuje swoim zakresem sprawców działających na terenie niemal wszystkich województw. Do jej prowadzenia powołany został zespół funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Gdańsku. Dzięki ścisłej współpracy z prokuraturą i zaangażowaniu członków zespołu, zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przestawienie zarzutów 21 osobom. Zarzuty te dotyczą prania brudnych pieniędzy, podrabiania dokumentów, czerpania korzyści z nierządu, posiadania materiałów zwierających pornografię dziecięcą, nielegalnego wprowadzania do obrotu  środków leczniczych bez wymaganego zezwolenia oraz innych przestępstw.

W sprawie ujawniono także 3 magazyny ze znacznymi ilościami środków anabolicznych oraz dokonano blokady środków pieniężnych na rachunkach przestępców.