Zatrzymania, zarzuty i areszty w śledztwie dotyczącym wprowadzenia do obiegu fałszywych banknotów

Prokuratura Regionalna w Gdańsku wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo w sprawie działającej na terenie województwa pomorskiego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obiegu podrobionych banknotów  o nominale 20 funtów brytyjskich.

Zatrzymania

W sprawie zatrzymano 3 osoby, dwóch mężczyzn,  w tym kierującego grupą oraz kobietę.  Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 i 3 kk, puszczenia oraz usiłowania puszczenia w obieg podrobionych obcych pieniędzy o nominale 20 funtów szterlingów w ilości nie mniejszej niż łącznie 54 sztuki oraz przechowywania w celu wprowadzenia w obieg podrobionych obcych pieniędzy o nominale 20 funtów szterlingów w ilości nie mniej niż 126 sztuk, kwalifikowane z art. 310 § 2 kk.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 15  lat pozbawienia wolności.

Mechanizm przestępczego działania

Z ustaleń śledztwa wynika, że organizatorem przestępczego procederu jest jeden z zatrzymanych mężczyzn. Do zorganizowanej przez siebie działalności przestępczej zwerbował inne osoby, w tym zatrzymanych mężczyznę i kobietę.

Członkowie grupy przestępczej podjęli czynności związane z puszczaniem do obiegu fałszywych banknotów 20- to funtowych, poprzez ich wymianę w kantorach wymiany walut zlokalizowanych na terenie Gdańska i innych miejscowości.

 Podczas przeszukania zatrzymanych oraz ich miejsca zamieszkania, ujawniono ponad 120 banknotów o nominale 20 funtów brytyjskich każdy. Z oględzin banknotów wynika, że numery seryjne w wielu przypadkach powtarzały się, co jednoznacznie wskazuje, że są to banknoty podrobione.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie.