Zatrzymania w sprawie korupcji w Urzędzie Skarbowym

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, w dniu 20 maja 2020 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w procederze korupcji w Urzędzie Skarbowym w Gdyni.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu, pracownikowi organu państwowego –  Urzędu Skarbowego w Gdyni. Są to czyny kwalifikowane z art. 229 § 3 i 4 kk i zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo prokuratury

Zatrzymania są wynikiem czynności podejmowanych w prowadzonym w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku śledztwie dotyczącym przestępstw gospodarczych i korupcji. Dotyczą wątku związanego z przyjmowaniem korzyści majątkowych przez funkcjonariusza publicznego – pracownika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni, w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa.

O zatrzymaniu pracownika Urzędu Skarbowego i zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania informowano we wcześniejszych  komunikatach:

W sprawie tej zarzuty usłyszeli już też dwaj przedsiębiorcy z trójmiasta, którym zarzucono wystawienie fikcyjnych faktur na łączną kwotę ponad 1,3 miliona zł.

Udzielona korzyść

 Jak ustalono w toku śledztwa, zatrzymani udzielili funkcjonariuszowi korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 125.500 złotych oraz dwóch luksusowych samochodów osobowych.

W stosunku do dwóch podejrzanych Prokurata wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wobec trzeciego z zatrzymanych mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 200.000 złotych.