Kolejne zatrzymanie w sprawie wyłudzenia dotacji

Prokuratura Regionalna w Gdańsku we współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Gdańsku, w dniu 19 maja 2020 r. w godzinach porannych zatrzymała  kolejną osobę podejrzaną o udział w procederze wyłudzenia w latach 2013 – 2015, dofinansowania unijnego w kwocie ponad 20 milionów złotych do realizacji  projektu  prowadzonego w  ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podmiotem, który ubiegał się i w konsekwencji uzyskał dofinansowanie, była spółka prawa handlowego z województwa wielkopolskiego prowadząca działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji mebli.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku

Jest to kolejny wątek w sprawie związanej z ubiegłorocznymi zatrzymaniami  18  osób w śledztwie dotyczącym wyłudzenia  dotacji unijnej w wysokości 27 milionów zł. W sprawie tej, w trakcie trwającego śledztwa, ogłoszono zarzuty popełnienia przestępstwa  łącznie 25 osobom. Wobec dwóch osób stosowany jest tymczasowy areszt.

Mechanizm przestępczego działania

Zgromadzony materiał  dowodowy pozwolił na ustalenie mechanizmu wyłudzenia środków unijnych. We wnioskach o dofinansowanie podawano nierzetelne i nieprawdziwe informacje, mające istotny wpływ na decyzje o przyznaniu dotacji unijnych. Informacje te  dotyczyły między innymi struktury organizacyjnej i własnościowej podmiotu gospodarczego i posiadania zasobów gwarantujących realizację projektów. Ponadto znacząco zawyżono ceny środków trwałych, których zakup miał być dofinansowany w ramach dotacji.

Łączna wartość wyłudzonych środków unijnych to kwota   ponad 47 milionów zł.

Przestępczy proceder kontynuowany był także na etapie rozliczania uzyskanego dofinansowania. Sprawcy przedkładali nieprawdziwe dokumenty dotyczące poniesienia wyższych wydatków niż w rzeczywistości, w tym nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT.

Zatrzymanie

Zarzuty, które zostaną przedstawione zatrzymanemu w dniu dzisiejszym mężczyźnie, dotyczą przestępstw prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia mienia znacznej wartości. Zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.