Kolejne zatrzymania w sprawie mafii lekowej

Kolejne zatrzymania w sprawie mafii lekowej

Na dzisiejszej konferencji prasowej (21 lutego 2020 roku) zorganizowanej przez Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z udziałem Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, poinformowano o wynikach prowadzonego śledztwa dotyczącego działania zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się procederem tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków.

W dniu 19 lutego 2020 roku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku  funkcjonariusze Policji i ABW zatrzymali kolejne 16 osób  z Trójmiasta i okolic, członków grup przestępczych zajmujących się nielegalnym handlem lekami w ramach tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”

Wśród zatrzymanych są m.in. kierownicy, farmaceuci i pracownicy zatrudnieni w aptekach kontrolowanych przez grupę przestępczą.

Łącznie  zarzuty w tej sprawie usłyszało już 37 osób.

Największe w Polsce śledztwo dotyczące procederu „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”

Zatrzymania są kolejnym efektem śledztwa prowadzonego od lipca 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku.

Gdańskie śledztwo dotyczy dwóch grup przestępczych działających na terenie województw pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i mazowieckiego. Grupy te współpracowały z farmaceutami, kierownikami aptek, lekarzami, a także adwokatami.

Na potrzeby prowadzonego procederu tzw. odwróconej dystrybucji leków, podejrzani zakładali fikcyjne zakłady opieki zdrowotnej,  przychodnie oraz hurtownie farmaceutyczne.

Przestępcy wywozili deficytowe leki za  granicę

Przez okres zaledwie półtora roku (w okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2019 r.) podejrzani wywieźli z kraju deficytowe leki o wartości co najmniej 15 milionów złotych, czym sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu pacjentów pozostających w terapii onkologicznej, immunosupresyjnej, przeciwzakrzepowej, przeciwastmatycznej, przeciwpadaczkowej, przeciwcukrzycowej, w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Na skutek działań podejrzanych na polskim rynku farmaceutycznym utrzymywał się długotrwały stan niedostępności tych leków. Wywóz leków stwarzał realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia tysięcy polskich pacjentów, którzy przez to nie mogli kontynuować terapii ratujących życie.

Zabezpieczono leki o wartości ponad 4 mln

W ramach tego postępowania, już lipcu 2018 roku  zabezpieczono 60 tys. opakowań leków o wartości ponad 4 mln. złotych, w tym leków deficytowych, stosowanych w terapii onkologicznej, kardiologicznej, czy poprzeszczepowej, które były przygotowane przez przestępców do wywozu z Polski. Leki te za granicą miały zostać sprzedane za cenę kilkukrotnie wyższą aniżeli obowiązująca w Polsce.

Jak ustalono, część zwróconych przez podmioty zagraniczne leków (w tym leków lodówkowych) niespełniających warunków jakości, a przez to wyłączonych z obrotu, miała być ponownie wprowadzana do dystrybucji na terenie Polski.

Działania gdańskich prokuratorów, którzy zatrzymali leki, uniemożliwiły powtórne wprowadzenie do obrotu leków, które mogły stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia tysięcy pacjentów zarówno w Polsce jak i za granicą.

Mechanizm odwróconej dystrybucji leków

Przestępczy proceder możliwy był dzięki stworzeniu i wykorzystaniu fikcyjnie działających placówek medycznych zlokalizowanych w Warszawie i Łodzi oraz ściśle z nimi powiązanych hurtowni farmaceutycznych. Deficytowe leki zamawiano we współpracujących z przestępcami aptekach. Fikcyjne przychodnie nie świadczyły żadnych usług medycznych, ale wykorzystywały lekarzy do składania zapotrzebowania na leki. Po dostarczeniu leków, z pominięciem pacjentów, przekazywano je do hurtowni farmaceutycznej w celu wywozu z kraju.

Przestępczy proceder nie byłby możliwy do zrealizowania bez ścisłej współpracy kierowników fikcyjnych placówek medycznych z lekarzami wystawiającymi  zapotrzebowania na produkty lecznicze oraz kierownikami aptek, którzy ukrywali leki przed pacjentami, przekazując je do fikcyjnych przychodni.

Korzyść z przestępstwa

Jak dotychczas ustalono, członkowie obu grup przestępczych uzyskali korzyści majątkowe w kwocie co najmniej 7 mln złotych. Korzyści te były lokowane w nieruchomościach, papierach wartościowych, a także luksusowych pojazdach.

Zabezpieczenia majątkowe

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował konta bankowe członków grup przestępczych.  Na kontach członków grupy oraz powiązanych z nimi podmiotów ujawniono ponad 10 mln. złotych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych, jak również zatrzymane pojazdy, zostały zabezpieczone przez prokuraturę na poczet kar grożących przestępcom.

Zatrzymania

W sprawie zatrzymano już łącznie 37 osób. Wobec 9 stosowny jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zatrzymanym obecnie 16 osobom, wśród których są między innymi kierownicy aptek, farmaceuci i pracownicy aptek kontrolowanych przez grupę przestępczą  przedstawiono zarzuty:

 – udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego obrotu środkami farmaceutycznymi, posługiwania się podrobionymi i poświadczającymi nieprawdę  dokumentami w tym fakturami VAT oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, a także prania brudnych pieniędzy.

W trakcie przeszukania mieszkania należącego do jednej z podejrzanych, zabezpieczono 8 kartonów produktów leczniczych, zawierających przeterminowane leki, a także 100 opakowań leków deficytowych.

Jak ustalono podczas śledztwa, zatrzymani farmaceuci wystawili faktury VAT sprzedaży produktów leczniczych rzekomo na rzecz podmiotów leczniczych, a w rzeczywistości dla utworzonej przez przestępców hurtowni farmaceutycznej, na potrzeby odwróconego łańcucha dystrybucji, na łączną kwotę nie mniejszą niż 6.400.000 zł.

Na poczet kar o charakterze majątkowym zabezpieczono 5 pojazdów o wartości przekraczającej 300.000 zł., a także gotówkę w kwocie ponad 60.000 zł.

Wobec 15 zatrzymanych osób prokuratorzy zastosowali środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci: poręczeń majątkowych do kwot 50.000 zł., zakazu opuszczania kraju, a także zawieszenia w wykonywaniu zawodu farmaceuty oraz funkcji kierownika apteki. W stosunku do jednego z podejrzanych, z uwagi na jego wiodącą rolę w przestępstwach i konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Zarzucone podejrzanym przestępstwa są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.