Komunikat nr 2/2020 Prokuratora Regionalnego w Gdańsku

W związku z zamieszczonymi w Gazecie Wyborczej z dnia 13 stycznia 2020 roku artykułami prasowymi redaktor Katarzyny Włodkowskiej pt. „Śledztwo Wyborczej w rocznicę zamachu w Gdańsku,  Zabójca Adamowicza wiedział, co robi” oraz w Dużym Formacie tej gazety pt. „Czy zabójca prezydenta Adamowicza zostanie osądzony?” a także w Gazecie Wyborczej z dnia 15 stycznia 2020 roku pt. „Śledztwo ma trwać” zawierającymi między innymi oparte na dowolnych ocenach sugestie dotyczące przyczyn niezakończenia postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku w sprawie zabójstwa Prezydenta Pawła Adamowicza informuję, że brak jest innych, poza procesowymi przesłankami przyczyn, które wpływały  na czas trwania tego śledztwa.

Postępowanie prowadzone przeciwko Stefanowi W. jak również pozostałe śledztwa powiązane z zabójstwem Prezydenta Gdańska, prowadzone są przez doświadczonych prokuratorów w sposób prawidłowy, sprawny, merytoryczny, zgodnie z planami śledztw i obowiązującymi przepisami, z poszanowaniem praw stron.

Nie odnosząc się do treści materiału dowodowego każdego z postępowań przywołanych w publikacjach prasowych redaktor Katarzyny Włodkowskiej, który aktualnie bez zgody prokuratora nie może być ujawniony, informuję:

  1.    W sprawie prowadzonej przez  Prokuraturę Okręgową w Gdańsku dotyczącej zabójstwa Pawła Adamowicza powstała konieczność uzyskania kolejnej opinii zespołu biegłych psychiatrów i psychologów celem określenia stanu poczytalności podejrzanego w chwili popełnienia zbrodni, i przede wszystkim ta przesłanka stała się przyczyną przedłużenia czasu trwania śledztwa.
  2.    Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku dotyczące niezachowania wymogów bezpieczeństwa podczas organizacji finału WOŚP w styczniu 13 stycznia 2019 roku w Gdańsku, pozostaje w toku z uwagi na powstałą konieczność pozyskania opinii biegłego z zakresu nauk o bezpieczeństwie, która obecnie pozostaje w fazie uzupełniania.
  3. W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu dotyczącym niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych na bieżąco wykonywane są czynności procesowe. Obecnie, zgodnie z planem śledztwa, przesłuchiwanie są kolejni świadkowie

Nieprawdziwą jest teza zawarta w artykule pt. „Śledztwo ma trwać”, że przekazywana w godzinach porannych w dniu 13 stycznia 2020 roku  przez Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku informacja dotycząca przesłuchiwania osób, z którymi Stefan W. miał kontakt w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, była odpowiedzią na reportaż opublikowany tego samego dnia w Dużym Formacie Gazety Wyborczej. Wielokrotnie przekazywano przedstawicielom mediów informacje o przesłuchiwaniu w charakterze świadków współosadzonych ze Stefanem W.

Nie polega na prawdzie również informacja, że do chwili obecnej  przesłuchano w sprawie tylko 20 współwięźniów, a do przesłuchania pozostało  80 osób, co w znaczący sposób wydłużyć miałoby postępowanie. 

Przed publikacją artykułów prasowych nie zweryfikowano tych danych u Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Wbrew zawartym w treści publikacji prasowych nieprawdziwym informacjom, przesłuchania świadków, których dane adresowe ustalono, zostały zakończone. W toku śledztwa w sprawie o zabójstwo Pawła Adamowicza przesłuchano w charakterze świadków łącznie ponad 500 osób,  w tym 140 współosadzonych. Zabezpieczono obszerny materiał dowodowy w postaci nagrań z monitoringu, zapisów telewizyjnych, dokumentacji, pozyskano liczne opinii biegłych wielu specjalności. Wszystkie podjęte w  toku prowadzonych śledztw działania świadczą o dynamicznym i sprawnym podejmowaniu przez prokuratorów czynności procesowych.

Komunikat nr 2/2020 Prokuratora Regionalnego w Gdańsku