Rozbicie międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków z Kolumbii na teren Unii Europejskiej. Areszt dla 7 członków grupy przestępczej.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej śledztwo RP I Ds. 33.2019 dotyczące międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków z Kolumbii na teren Unii Europejskiej oraz ich wytwarzaniem, przetwarzaniem i przerabianiem.

Koordynowana przez gdańską Prokuraturę Regionalną akcja służb pozwoliła na zabezpieczenie blisko 2 ton kokainy o czarnorynkowej wartości przekraczającej 2 mld zł., kompletnej aparatury służącej do wytwarzania i przetwarzania narkotyków oraz zatrzymanie 7 członków grupy, w tym 4 obywateli Kolumbii i 1 obywatela Iranu.

Kokaina przemycona drogą morską z Kolumbii.

Czynności śledcze zostały zapoczątkowane po ujawnieniu w listopadzie 2019 r. na terenie gdyńskiego portu przez funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, kontenerów z kokainą. Rewizja dwóch kontenerów, które przypłynęły do Polski z Kolumbii i oficjalnie zawierały węglan wapnia (kredę), pozwoliła na ujawnienie prawie 80 (74 spośród 1600) worków kokainy wymieszanej z kredą. Przeprowadzone badania fizykochemiczne wykazały, że w workach znajduje się wysokiej jakości kokaina o wadze 1,85 tony i czarnorynkowej wartości około 2,2 mld zł. 

Fabryka służąca do przerobu narkotyków.

30 listopada 2019 r. do Polski z Niemiec przyjechało 5 członków grupy przestępczej – 4 obywateli Kolumbii oraz obywatel Iranu, czasowo przebywający w Niemczech. Od momentu wjazdu na terytorium Polski, mężczyźni znajdowali się pod obserwacją CBŚP. Działania operacyjno-rozpoznawcze prowadzono na terenie województw pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Policjanci sukcesywnie gromadzili materiał dowodowy świadczący o przemycie i produkcji narkotyków. Mężczyźni w Polsce zamieszkali na terenie województwa wielkopolskiego, w położonej w odludnym miejscu, w lesie, posesji. Tam w ciągu kilku dni, wspólnie z 2 obywatelami Polski, zorganizowali funkcjonujące na ogromną skalę laboratorium, w którym była przetwarzana i wytwarzana kokaina. Natomiast na terenie województwa lubuskiego wynajęli powierzchnię magazynową, która miała służyć do przechowywania narkotyków.

Akcja służb policyjno-skarbowych.

W dniu 4 grudnia 2019 r. funkcjonariusze CBŚP wspólnie z KAS w wynajętym domu na terenie woj. wielkopolskiego zatrzymali wszystkich 7 członków grupy przestępczej. Na terenie posesji funkcjonariusze odkryli funkcjonującą fabrykę kokainy. Stężenie chemikaliów w powietrzu było tak duże, że na miejsce wezwano funkcjonariuszy Straży Pożarnej z Jednostki Ratownictwa Chemicznego. Dopiero po kilku godzinach działań strażaków obiekt został oczyszczony z niebezpiecznych dla życia ludzkiego toksyn. W wyniku przeszukania fabryki funkcjonariusze zabezpieczyli 10 kg nowo wytworzonej gotowej do wprowadzenia do obrotu kokainy, która miała trafić do Niemiec. Ujawniono także około 600 litrów kokainy w postaci ciekłej (znajdującej się w fazie produkcji), kilkaset litrów różnego rodzaju chemikaliów, aparaturę laboratoryjną, a nawet specjalistyczną prasę hydrauliczną z formą zawierającą logo kartelu kolumbijskiego.

Przeszukania na terenie Niemiec.

Jak ustalono, obywatel Iranu przed zatrzymaniem mieszkał na terenie Niemiec. W wyniku przeszukania jego mieszkania przez służby niemieckie ujawniono 19,5 kg opium (heroina), kokainę, komplet fałszywych francuskich dokumentów ze zdjęciami Persa, wagi, telefony, pieniądze 4000 euro oraz różnego rodzaju odręczne notatki.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu znacznej ilości narkotyków oraz produkcji narkotyków  znacznej ilości. Tego typu przestępstwa zagrożone są grzywną do 1.080.000 zł. i karą pozbawienia wolności od lat 3 do 15. Po wykonaniu czynności procesowych prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd aresztował wszystkich podejrzanych na 3 miesiące.