Skuteczna apelacja Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w sprawie krzywdzonych dzieci z Drawska Pomorskiego

8 sierpnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, rozpoznał apelację Prokuratury Regionalnej w Gdańsku od wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie w sprawie pary z Drawska Pomorskiego oskarżonej o znęcanie się nad 7 i 9-letnimi dziećmi.

Sąd w całości uwzględnił apelację prokuratora, co do mężczyzny – Marka Kwiatkowskiego, uchylając wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie, co do kary i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania temu sądowi.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie wobec Marka Kwiatkowskiego powinna zostać orzeczona kara dożywotniego pozbawienia wolności, jednakże zgodnie z przepisami, sąd odwoławczy nie może zaostrzyć kary przez wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności. Dlatego też sprawę w tym zakresie skierowano do ponownego rozpoznania.

Oznacza to, że mężczyzna jest prawomocnie skazany za zarzucone mu przez prokuratora zbrodnie, jednakże wymiar kary zostanie określony na nowo przez Sąd Okręgowy w Koszalinie.