Kolejni oskarżeni w sprawie Skarbca

W nawiązaniu do treści komunikatu z 13 września 2018 r. dotyczącego skierowania przeciwko 22 osobom, w tym kierownictwu spółki, aktu oskarżenia w sprawie RP I Ds 2.2016 dotyczącej działalności firmy „Pożyczka Gotówkowa” sp. z o.o., poprzednio działającej pod nazwami Polska Korporacja Finansowa „Skarbiec” sp. z o.o. i „Pomocna Pożyczka” sp. z o.o. – informuję, że tutejsza Prokuratura Regionalna skierowała akty oskarżenia przeciwko kolejnym osobom – 10 doradcom finansowym obsługującym klientów w biurach wyżej wskazanej spółki mieszczących się na terenie kraju. Osobom tym zarzucono popełnienie oszust na szkodę – łącznie 1259 pokrzywdzonych. W przypadku 6 oskarżonych zarzuty dotyczą doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, tj. przestępstw kwalifikowanych z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk. W przypadku pozostałych 4 oskarżonych zarzucane im przestępstwa dotyczą oszustw kwalifikowanych z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk. Łączna kwota pieniędzy utraconych przez klientów przekracza 3 miliony 500 tysięcy zł.

W maju br. pod sygn. RP I Ds. 20.2019 do Sądu Okręgowego w Gdańsku skierowano akt oskarżenia przeciwko 7 pracownikom spółki „Pożyczka Gotówkowa” obsługujących klientów na terenie między innymi Trójmiasta, Słupska, Warszawy i Elbląga. Stoją oni pod zarzutami popełnienia oszust na szkodę łącznie 1077 osób. Utracone przez pokrzywdzonych pieniądze przekraczają 2 miliony 597 tysięcy zł. Do Sądu Okręgowego w Rzeszowie skierowano akt oskarżenia obejmujący 2 doradców finansowych świadczących usługi w biurze mieszczącym się między innymi w Rzeszowie, Lublinie i Tarnowie, zarzucając im oszustwo na szkodę 132 klientów, którzy utracili łącznie prawie 750 tysięcy zł.

W czerwcu br., do Sądu Rejonowego w Zamościu skierowano akt oskarżenia przeciwko 1 osobie zatrudnionej w biurze na terenie Zamościa, oskarżając ją o popełnienie oszustwa na szkodę 50 klientów, którzy utracili łącznie 168 tysięcy zł.

Spółka „Pożyczka Gotówkowa” w latach 2004 – 2015 na terenie całego kraju oferowała pożyczki zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Spółka zamieszczała ogłoszenia w lokalnych czasopismach, reklamowała się również na stronach internetowych. Oferta skierowana była do wszystkich zainteresowanych. O pożyczkę mogły się ubiegać między innymi osoby zadłużone oraz nieposiadające zdolności kredytowej. Do biur spółki zgłaszały się głównie osoby znajdujące się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, w wielu przypadkach pieniądze miały być przeznaczone na zakup leków lub leczenie. Zarówno reklamy jak i bezpośredni kontakt ze specjalnie szkolonymi w tym celu pracownikami – były obliczone na stworzenie u zainteresowanych klientów wrażenia, że warunkiem przyznania pożyczki jest uiszczenie opłaty wstępnej.

Schemat oszustwa polegał na takim kształtowaniu warunków przyznania pożyczek, że osoby, które się o nie ubiegały, nie były w stanie spełnić stawianych im później wymagań, a w konsekwencji traciły uiszczane wcześniej tzw. opłaty wstępne. Były to kwoty rzędu od 250 zł. do ponad 50 tysięcy złotych. Jak wynika z relacji pokrzywdzonych otrzymywali oni od obsługujących ich doradców finansowych nierzetelne informacje dotyczące procedury uzyskania pożyczki, a zwłaszcza konsekwencji odstąpienia od umowy przedwstępnej. W wielu przypadkach klienci nie byli w ogóle informowani o konieczności złożenia dodatkowych zabezpieczeń. W ten sposób byli oni wprowadzani w błąd, co do faktycznego zamiaru oraz realnej możliwości uzyskania przez nich wnioskowanej pożyczki.

W konsekwencji klienci podejmowali niekorzystne finansowo decyzje, wpłacając na rzecz spółki opłaty wstępne. Szkoda powstała w ten sposób przekracza 181 milionów złotych. Pieniądze te stanowiły zysk spółki.