Kolejne zatrzymania w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej.

W nawiązaniu do komunikatu z 22 maja 2019 r. dotyczącego rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym zajmującej się przemytem na terytorium Unii Europejskiej z państw Ameryki Południowej oraz Afryki Północnej znacznych ilości narkotyków w postaci kokainy i haszyszu oraz praniem pochodzących z przestępstwa pieniędzy o łącznej wartości 680 mln euro informuję, że oprócz 22 osób zatrzymanych w ramach tego śledztwa na terenie Europy w maju br. w ostatnich tygodniach zatrzymano kolejne 3 osoby.

W wyniku realizacji europejskich nakazów aresztowania wystawionych przez tutejszą Prokuraturę Regionalną organy litewskie dokonały zatrzymania i przekazania 2 obywateli Litwy, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanym związku przestępczym, przemytu narkotyków, w tym między innymi 216 kg haszyszu oraz „prania” pieniędzy pochodzących z przestępstwa, o łącznej wartości przekraczającej 600 mln euro. Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku uwzględniając wniosek prokuratury zastosował wobec tych osób tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Kolejnym podejrzanym w śledztwie jest właściciel kantoru z południa Polski. Usłyszał on zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanym związku przestępczym oraz prania pieniędzy w łącznej wysokości 1 miliona 800 tysięcy funtów szterlingów. Względem tej osoby zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z pozostałymi współpodejrzanymi.

Środki pochodzące z przestępczego procederu były w gotówce przewożone lub transportowane drogą lotniczą do Polski, gdzie za pośrednictwem kantorów należących do członków grupy były poddawane „praniu”. Ich „legalizowanie” polegało na przewalutowywaniu na euro, przy czym pieniądze te były dzielone na mniejsze kwoty w celu ominięcia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących transakcji przekraczających 15 tysięcy euro.

Aktualnie kontynuowane są intensywne czynności procesowe mające na celu ustalenie pozostałych osób uczestniczących w procederze oraz zabezpieczenie składników majątku należącego do sprawców. Do chwili obecnej zabezpieczenie majątkowe zastosowano w stosunku do mienia o łącznej wartości ponad 23 milionów zł.

prok. Maciej Załęski