Zatrzymanie 18 podejrzanych o wyłudzenie ponad 27 mln. zł. dotacji

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, w dniu 4 czerwca 2019 r. w godzinach porannych, funkcjonariusze CBA dokonali zatrzymania 18 osób podejrzanych o udział w procederze wyłudzenia, w latach 2013 – 2016, dofinansowania unijnego do realizacji jednego z projektów w ramach prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podmiotem który ubiegał się i w konsekwencji uzyskał dofinansowanie była spółka prawa handlowego z województwa wielkopolskiego prowadząca działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji mebli.

Jednocześnie przeprowadzono przeszukania 24 miejsc w celu zabezpieczenia dokumentacji finansowo – księgowej. Czynności te były realizowane w wielu miejscach Polski.

Jak ustalono, w treści wniosku o dofinansowanie podane zostały nierzetelne i nieprawdziwe informacje, mające istotny wpływ na decyzje o przyznaniu dotacji unijnych, dotyczące między innymi struktury organizacyjnej i własnościowej spółki,. Nadto w dokumentacji znacząco zawyżono ceny środków trwałych, których zakup miał być dofinansowany w ramach dotacji. Wartość wyłudzonych w ten sposób środków przekracza 27 milionów zł., z czego 23 miliony stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota ponad 4 milionów zł. pochodziła z dotacji celowej z budżetu krajowego. Część nabytych za uzyskane w ten sposób środki urządzeń faktycznie wykorzystywana była do produkcji mebli w innych podmiotach.

Przestępczy proceder kontynuowany był także na etapie rozliczania uzyskanego dofinansowania. Sprawcy przedkładali nieprawdziwe dokumenty dotyczące poniesienia wyższych wydatków niż w rzeczywistości, w tym nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT. W przestępcze działania zaangażowanych było również 10 innych podmiotów z tej branży, które brały udział w postępowaniach ofertowych wymaganych przez unijne procedury składając oferty na sprzedaż towaru po wcześniej uzgodnionych sztucznie zawyżonych cenach, co miało na celu uzyskanie przez beneficjenta wyższego dofinansowania.

Wśród zatrzymanych jest organizator całego procederu faktycznie zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej spółki będącej beneficjentem dotacji. Przedstawione mu zarzuty dotyczą między innymi kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia środków pieniężnych w wysokości ponad 27 milinów zł. oraz „prania pieniędzy” pochodzących z tego procederu.

Wśród zatrzymanych, wobec których również sformułowano zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej są też osoby z zarządu spółki, która była beneficjentem dotacji, osoby zajmujące się dokumentowaniem pozornych postępowań ofertowych oraz przedstawiciele podmiotów z branży meblarskiej, które odpowiadały na zapytania ofertowe.

Z uwagi na to, że podejrzanym zarzucono popełnienie między innymi przestępstw prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a przede wszystkim wyłudzenie mienia znacznej wartości grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Czynności z udziałem zatrzymanych rozpoczęły się w siedzibie gdańskiej Prokuratury wczoraj około godziny 14tej. Decyzje w przedmiocie zastosowaniu środków zapobiegawczych względem podejrzanych zostaną podjęte po zakończeniu czynności z ich udziałem.

prok. Maciej Załęski

rzecznik prasowy

Prok. Regionalnej w Gdańsku