Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku

Po przeprowadzeniu w dniu 21 maja 2019 roku w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, że do III etapu konkursu przystąpiło 6 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali łącznie następującą liczbę punktów z II i III etapu:

Klaudia Barańska – 35 pkt.

Anna Cicha – 38 pkt.

Marta Jóźwiak – 45 pkt.

Bartosz Nijakowski  – 34 pkt.

Marzena Pionk – 45 pkt.

Karolina Saj  – 37 pkt.

Mając na uwadze powyższe Komisja Konkursowa wyłoniła osoby, które uzyskały największą liczbę punktów, do zatrudnienia na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku:

  1. Marta Jóźwiak
  2. Marzena Pionk
  3. Anna Cicha

Jednocześnie, stosownie do treści § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1838) Komisja ustaliła listę rezerwową kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku:

  1. Karolina Saj
  2. Klaudia Barańska

sekretarz Komisji prok. Remigiusz Signerski