Skazujący wyrok w sprawie znęcania się w Drawsku – Pomorskim

 

W dniu dzisiejszym – 14 grudnia 2018 r. – Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał wyrok w głośnej sprawie dotyczącej znęcania się w Drawsku – Pomorskim nad dwójką chłopców przez ich matkę i jej konkubenta, w której Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu 29 grudnia 2017 r. skierowała akt oskarżenia obejmujący zarzuty usiłowania zabójstwa.

Sprawca został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. W stosunku do matki chłopców orzeczono karę 15 pozbawienia wolności. Sąd orzekł nadto zakaz kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonych oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

W zakresie kary pozbawienia wolności prokuratura wnioskowała o orzeczenie – w stosunku do mężczyzny – kary dożywotniego pozbawienia wolności, a w stosunku do matki pokrzywdzonych – kary 25 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń dowodowych wynikało, że oskarżeni znęcali fizycznie i psychicznie się nad dwojgiem dzieci – chłopcami w wieku lat 7 i 9. Zdarzenia te miały miejsce w okresie od stycznia do marca 2016 roku. Dzieci były nie tylko wyzywane, brutalnie bite i kopane, ale również zmuszane do różnych zachowań, które niewątpliwie stanowiły formę znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Dzieci wielokrotnie były również zmuszane do czynności seksualnych.

Pierwotnie czyny te zostały zakwalifikowane jako znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Skierowany wówczas akt oskarżenia, na wniosek prokuratury, został jednak cofnięty w celu poszukiwania nowych dowodów. Decyzją Prokuratora Generalnego, w marcu 2017 r. do kontynuowania śledztwa wyznaczona została Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

W jego toku przesłuchano około 50 dodatkowych świadków, pozyskano dodatkowe opinie. Po zgromadzeniu nowego materiału dowodowego, w tym po przesłuchaniu lekarzy opiekujących się dziećmi, którzy jednoznacznie podali, że młodszy z chłopców przeżył tylko i wyłącznie dzięki temu, że został poddany hospitalizacji, a w jej trakcie licznym zabiegom operacyjnym, ratującym życie,
a nadto po uzyskaniu uzupełniającej opinii sądowo-lekarskiej, mając również na względzie brutalność działania sprawców uznano, że ich postępowanie wyczerpywało znamiona innych przestępstw, poza zarzucanymi im dotychczas.

Na tej podstawie 22 września 2017 r. wydano postanowienie o zmianie zarzutów, poprzez ich uzupełnienie matce i jej konkubentowi o usiłowanie zabójstwa pokrzywdzonego w wieku 6 lat, nadto konkubentowi o wielokrotne czyny stanowiące zbrodnię zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem obu małoletnich pokrzywdzonych. Charakter i ilość obrażeń wskazywały na to, że sprawcy mieli świadomość i godzili się na to, że w wyniku ich działań młodszy z chłopców może stracić życie. Stąd zarzut usiłowania zabójstwa obejmował zamiar ewentualny.

Akt oskarżenia w tej sprawie gdańska Prokuratura Regionalna skierowała w dniu 29 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie po wyjątkowo sprawnie przeprowadzonym procesie, wydał wyrok w którym potwierdził zarówno ustalenia dowodowe, jak i kwalifikację prawną przyjętą przez prokuratora.

Na polecenie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego po uzyskaniu uzasadnienia wyroku prokuratura złoży w tej sprawie apelację.