Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W dniu dzisiejszym – 30 sierpnia 2016 r. do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na dokonaniu wypisu z Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku osoby, która następnie pozbawiła życia swoje dziecko. Zdarzenie miało miejsce w Gdańsku, w kwietniu 2015 r. i było przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk – Oliwa pod sygn. 3 Ds. 55/15. Stosownie do obowiązujących przepisów prokuratura ma maksymalnie 30 dni na podjęcie decyzji o wszczęciu , bądź odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie