Śledztwo dot. wyrządzenia SPZOZ Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im dr Biegańskiego w Grudziądzu szkody majątkowej – pół miliarda złotych

W dniu 23 maja 2016 r. pod sygn. RP I Ds 21.2016 zostało wszczęte śledztwo, które dotyczy wyrządzenia SPZOZ Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im dr Biegańskiego w Grudziądzu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w okresie od 2011 r. do 30 marca 2016 r. , poprzez nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków związanych z zajmowaniem się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą Szpitala, a także nadzorem nad gospodarowaniem mieniem i środkami publicznymi , w szczególności poprzez nieprawidłowe zarządzanie finansami , w tym dopuszczenie do zadłużenia w kwocie 499.089.900,00 PLN, nieterminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań skutkujących zapłatą w latach 2013-2014 odsetek w kwocie 5.551.600,00 PLN , a także niezakończenie kontroli i nie dokonanie w ramach kompetencji nadzorczych własnej oceny działalności Szpitala, tj. o przestępstwo z art 296 par. 3 kk w zb. z art. 296 par 1 kk w zw. z art 11 par 2 kk.

Przedmiotowe śledztwo należy do kategorii spraw gospodarczych, które zazwyczaj nie wykazują tak dostrzegalnej dynamiki jak sprawy kryminalne. Wraz z zawiadomieniem o przestępstwie otrzymaliśmy znaczącą ilość dokumentacji związanej z przedmiotem postępowania, która musi zostać poddana wnikliwej analizie.

W dniu 8 czerwca 2016 r. prokurator-referent wydał zarządzenie o powierzeniu prowadzenia śledztwa ABW Delegatura w Bydgoszczy.  Postępowanie jest prowadzone w sprawie co oznacza, że dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów dokonania przestępstwa.