Komunikat

W związku zainteresowaniem mediów towarzyszącym, wyznaczonemu przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na dzień 28 września 2016 r., rozpoznaniu apelacji w sprawie Prezydenta Sopotu informuję, że w lutym bieżącego roku ówczesna… Czytaj dalej »

Komunikat

W dniu dzisiejszym, 22 września 2016 r., Prokurator Regionalny w Gdańsku rozpoznał bezzwłocznie wniosek z dnia wczorajszego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego wyznaczając Prokuraturę Okręgową w Gdańsku do przeprowadzenia postępowania w… Czytaj dalej »

Komunikat

 Prokuratura Regionalna w Gdańsku, we współdziałaniu z Zespołem Przestępstw Niewykrytych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (tzw. Zespołem Archiwum X) podjęła powtórną analizę akt sprawy Leszka Pękalskiego. Osoba ta skazana… Czytaj dalej »