Konta bankowe

Numer konta bankowego Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
dla dochodów budżetowych
(m.in. opłat za kserokopie, odszkodowania, kary/grzywny) :

36 1010 1140 0161 6022 3100 0000

Sposób opisu przelewu:
– sygnatura sprawy,
– tytuł wpłaty,
– dane osoby/podmiotu wpłacającego.

__________________________________________________________________________________

Numery kont bankowych Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
dla sum depozytowych:

47 1140 1065 0000 5999 2000 1001 dla PLN

20 1140 1065 0000 5999 2000 1002 dla EUR

90 1140 1065 0000 5999 2000 1003 dla USD

09 1140 1065 0000 5999 2000 1006 dla GBP

79 1140 1065 0000 5999 2000 1007 dla NOK

52 1140 1065 0000 5999 2000 1008 dla SEK

Sposób opisu przelewu:
– sygnatura sprawy,
– nazwa środka zapobiegawczego (tzn. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe),
– imię i nazwisko osoby, której dotyczy środek zapobiegawczy,