ZARZĄDZENIE

      Brak komentarzy do ZARZĄDZENIE

Barbara Deć prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku del. do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w sprawie RP I Ds 2.2019 m.in. przeciwko Anecie Leśnieckiej podejrzanej o przestępstwo z art. 286§ 1 kk w zw. z art. 12§ 1 kk, art. 2S6§ 1 kk w zw. z art. 294§1 kk wzw. z art 12§1 kk

– na zasadzie art. 326 § 3 pkt. 4 k.p.k. oraz art. 131 § 2 i 3 k.p.k.

zarządził:

zawiadomić – poprzez umieszczenie informacji na stronie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku – ujawnionych pokrzywdzonych o wydanym w dniu 23 lipca 2020 r. postanowieniu o badaniu podejrzanej Anety Leśnieckiej i zasięgnięciu w jej sprawie opinii biegłych.

OGŁOSZENIE

Prokuratura Regionalna w Gdańsku zawiadamia ujawnionych pokrzywdzonych, iż w dniu 23 lipca 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Bytomiu wydała postanowienie o poddaniu podejrzanej w sprawie RP I Ds. 2.2019 Anety Leśnieckiej badaniu i zasięgnięciu opinii biegłych.