OGŁOSZENIE

      Brak komentarzy do OGŁOSZENIE

Prokuratura Regionalna w Gdańsku zawiadamia ujawnionych pokrzywdzonych i ich pełnomocników o skierowaniu w dniu 28 lipca 2020 roku do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku aktu oskarżenia w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku pod sygn. akt RP IDs 24,2019 dot. przestępstw z art. 160 § l i 2 kk i in.

ZARZĄDZENIE (pdf)