OGŁOSZENIE

      Brak komentarzy do OGŁOSZENIE

RP I Ds. 2.2019 i RP I Ds. 11.2020

Prokuratura Regionalna w Gdańsku zawiadamia ujawnionych pokrzywdzonych i ich pełnomocników, iż w dniu 2.06.2020 r wydała postanowienie o wyłączeniu ze sprawy RP I Ds 2.2019 do odrębnego postępowania materiałów dotyczących 4 agentów „Pożyczki Gotówkowej” sp. z o.o. (obecnie w upadłości likwidacyjnej), poprzednio działającej pod nazwami Polska Korporacja Finansowa „Skarbiec” sp. z o.o. i „Pomocna Pożyczka” sp. z o.o., którzy pracowali w biurze spółki w Poznaniu, zarejestrowała pod sygn. RP I Ds. 11.2020 i skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Pouczenie:

  1. Pokrzywdzony, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 kpk).
  2. Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego (art. 49a kpk)