OGŁOSZENIE

      Brak komentarzy do OGŁOSZENIE

RP IDs 38.2019

Prokuratura Regionalna w Gdańsku zawiadamia ujawnionych pokrzywdzonych i ich pełnomocników, iż w dniu 16 grudnia 2019 r. wydala postanowienie o wyłączeniu ze sprawy RP I Ds 2.2019 do odrębnego postępowania materiałów dotyczących 7 agentów „Pożyczki Gotówkowej“ sp. z o.o. (obecnie w upadłości likwidacyjnej), poprzednio działającej pod nazwami Polska Korporacja Finansowa „Skarbiec” sp. z o.o. i „Pomocna Pożyczka” sp. z o.o., który pracowali m.in. w biurze spółki w Olsztynie, zarejestrowała pod sygn. RP I Ds. 38.2019 i skierowała w dniu 18 grudnia 2019 r akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Pouczenie:

  1. Pokrzywdzony, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 kpk).
  2. Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego (art. 49a kpk)