OGŁOSZENIE

      Brak komentarzy do OGŁOSZENIE

Prokuratura Regionalna w Gdańsku zawiadamia ujawnionych pokrzywdzonych i ich pełnomocników, iż w dniu  2 grudnia 2019 r. wydała postanowienie o wyłączeniu ze sprawy RP I Ds 2.2019 do odrębnego postępowania materiałów dotyczących 1 agenta „Pożyczki Gotówkowej” sp. z o.o. (obecnie w upadłości likwidacyjnej), poprzednio działającej pod nazwami Polska Korporacja Finansowa „Skarbiec” sp. z o.o. i „Pomocna Pożyczka” sp. z o.o., który pracował w biurze spółki w Zielonej Górze, zarejestrowała pod sygn. RP I Ds. 32.2019 i skierowała w dniu 4 grudnia 2019 r akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Wydział II Karny.

Pouczenie:

  1. Pokrzywdzony, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 kpk).
  2. Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego (art. 49a kpk)