Uroczyste otwarcie Wydziału do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku

W Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku 19 listopada 2019 r. dokonano oficjalnego otwarcia Wydziału do Spraw Wojskowych, który zaczął funkcjonować od  4 listopada  2019 roku.

W uroczystości wzięli udział liczni goście, w tym I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok, Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej płk Maciej Nowak, Zastępca Dyrektora Biura Kadr Prokuratury Krajowej – komandor Marek Piotrowicz.

Obecni byli także przedstawiciele kierownictwa prokuratur regionu gdańskiego i białostockiego, w tym Prokuratorzy Okręgowi w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku, Zastępcy do Spraw Wojskowych w Prokuraturach Rejonowych w Gdyni, Bydgoszczy, Białymstoku i Olsztynie oraz przedstawiciele Policji, wojska w tym Żandarmerii Wojskowej.

Gospodarzy reprezentowali Prokurator Regionalny w Gdańsku Teresa Rutkowska-Szmydyńska, Prokurator Okręgowy w Gdańsku Michał Kierski oraz Zastępca Prokuratora Okręgowego w Gdańsku do Spraw Wojskowych płk Sebastian Winik.

Oficjalne wystąpienia rozpoczął I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy – Bogdan Święczkowski.

W trakcie przemówień głos zabrał  także Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych – Przemysław Funiok oraz Prokurator Regionalny w  Gdańsku – Teresa Rutkowska-Szmydyńska.

Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok wyraził zadowolenie z otwarcia Wydziału do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, podkreślając wagę i ciężar gatunkowy spraw, jakie są prowadzone przez prokuratorów wydziałów wojskowych.

Prokurator Regionalny w Gdańsku Teresa Rutkowska-Szmydyńska podkreśliła, że inicjatywa zmierzająca do utworzenia Wydziału do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zakończyła się sukcesem, co wpłynie na prawidłową organizację pracy prokuratorów wykonujących zadania w ramach działów wojskowych w Prokuraturach Rejonowych w Gdyni, Bydgoszczy, Olsztynie oraz w Białymstoku. Prokurator Regionalny w Gdańsku zwrócił uwagę, że prokuratorzy wojskowi będą stanowili istotne wsparcie dla prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku w ramach sprawowania zwierzchniego nadzoru  służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w działach do spraw wojskowych, nie tylko tych dotyczących czynów zabronionych popełnionych przez żołnierzy w związku ze służbą wojskową, ale także pozostałych przydzielonych do prowadzenia w działach do spraw wojskowych.

W ostatniej części spotkania nastąpiło symboliczne otwarcie Wydziału do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, poprzez uroczyste przecięcie wstęgi.

Utworzony w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku Wydział do Spraw Wojskowych obejmuje zakresem swojego działania,  przede wszystkim prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne organy w sprawach o czyny  zabronione popełnione na terenie województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, wyczerpujące znamiona przestępstw, dla których właściwy jest sąd wojskowy, jak również udział prokuratorów w postępowaniach sądowych we wskazanych sprawach.