Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec znanego muzyka oskarżonego o publiczne znieważenie Godła Rzeczypospolitej Polskiej

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, 18 listopada 2019 r., skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku, akt oskarżenia przeciwko Adamowi D., liderowi death metalowego zespołu Behemoth oraz jego dwóm współpracownikom, oskarżonym o publiczne znieważenie Godła Rzeczypospolitej Polskiej, w związku trasą koncertową zespołu Behemoth.

Kontrowersyjna trasa koncertowa zespołu

Do zdarzenia doszło jesienią 2016 r. w związku z ogólnopolską trasą koncertową zespołu Behemoth o nazwie „Rzeczpospolita Niewierna”.

Na zlecenie wokalisty i lidera zespołu, Adama D., znany grafik Rafał W., w styczniu 2016 r. stworzył projekt graficzny mający promować trasę koncertową zespołu Behemoth o nazwie „Rzeczpospolita Niewierna”. OW grafice tej, Rafał W. zniekształcił wzór Godła Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzając do niego elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne oraz antychrześcijańskie Wizerunek orła został przedstawiony w otoczeniu czaszek, węży i odwróconego krzyża.

Następnie projekt graficzny przedstawiający zniekształcony wizerunek Godła, był wykorzystywany publicznie, przez osoby współpracujące z Adamem D. do promocji trasy koncertowej zespołu oraz upubliczniany na stronie internetowej zespołu, sklepie internetowym zespołu oraz na jego profilach społecznościowych.

Opinie biegłych sądowych.

W toku śledztwa Prokuratura zleciła szereg specjalistycznych ekspertyz mających na celu ocenę, z punktu widzenia heraldyki oraz historii, projektu graficznego promującego trasę koncertową zespołu. Ze wszystkich pozyskanych opinii wynika, że doszło do znieważenia Godła Rzeczypospolitej Polskiej.

W ocenie biegłych sądowych, centralnym elementem projektu graficznego promującego trasę koncertową zespołu muzycznego Behemoth o nazwie „Rzeczypospolita Niewierna”, jest orzeł, wzorowany na orle z herbu Rzeczypospolitej Polskiej.

Z opinii biegłych wynika, że wprowadzenie do wizerunku godła państwowego symboli, wyrażających pewną ideologię, jest możliwe o tyle tylko, o ile nie naruszają one tradycyjnej, historyczno – państwowej istoty i wymowy godła.

W kompozycji promującej trasę koncertową zespołu doszło do wykorzystania i celowego graficznego przekształcenia ustawowego i powszechnie rozpoznawalnego wzoru Godła Rzeczypospolitej Polskiej, w celu mu  treści ideowej nawiązującej do ideologii satanizmu, a więc całkowicie różnej od właściwej mu historyczno – państwowej.

Elementy widniejące w grafice, tj.  oplatające orła węże, splątanie języka orła z językiem węża, zastąpienie korony rogami, umieszczone na barkach orła trupie czaszki, umieszczenie za głową orła trójkątnego nimbu, dzidy zwrócone w dół i odwrócony w pionie krzyż w sposób oczywisty znieważają Orła Białego, czyli Godło herbu Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedzialność karna za znieważenie Godła.

Wszystkim oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 137 § 1 kk. Występek ten jest zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku.