Ogłoszenie

      Brak komentarzy do Ogłoszenie

Prokuratura Regionalna w Gdańsku zawiadamia pokrzywdzonych i ich pełnomocników, że w dniu 21 października 2019 roku śledztwo opatrzone sygn. RP I Ds 5.2019 przeciwko agentowi spółki “Pożyczka Gotówkowa” sp. z o.o. aktualnie w upadłości likwidacyjnej poprzednio działającej pod nazwami Polska Korporacja Finansowa “Skarbiec” sp z o.o. i “Pomocna Pożyczka” sp. z o.o.), podejrzanej o popełnienie przestępstw z art 286 § 1 k.k. w zw. z art 12 k.k. w zw. z art 65 § 1 k.k. popełnionych na szkodę klientów ww. spółki zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Wszystkie osoby pokrzywdzone w tej sprawie oraz ich pełnomocnicy mogą w terminie zawitym 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyć do tutejszej Prokuratury, wniosek o doręczenie odpisu wyżej wskazanego postanowienia. W wypadku dokonania tej czynności po upływie wskazanego terminu zostanie ona uznana za bezskuteczną zgodnie z treścią art 122 § 1 k.p.k.