Skuteczna walka Prokuratury Regionalnej w Gdańsku z mafią lekową.

aktualizacja 4.10.2019 r.

10 tymczasowo aresztowanych

Na dzisiejszej konferencji prasowej (3 października 2019 roku), która miała miejsce w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformował o wynikach prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku śledztwa dotyczącego działania zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się procederem tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”.

2 października 2019 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku funkcjonariusze ABW, Policji oraz KAS, zatrzymali 16 osób, członków dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalnym handlem lekami w ramach tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”. W tym samym czasie przy współpracy pomorskiego wojewódzkiego konsultanta aptecznego oraz inspektorów farmaceutycznych przeprowadzono przeszukania w kilkunastu aptekach i hurtowniach farmaceutycznych na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Jednocześnie

Wśród zatrzymanych są m.in. farmaceuci, adwokaci, a także lekarz.

Zatrzymania są efektem śledztwa prowadzonego od 2018 r. w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku. Obecnie ta jednostka prowadzi największe w Polsce postępowanie dotyczące „mafii lekowej”.

Zabezpieczono leki o wartości ponad 4 mln

Już w lipcu 2018 r. Prokuratura zabezpieczyła prawie 60 tys. opakowań leków o wartości ponad 4 mln złotych, w tym leków deficytowych, stosowanych w terapii onkologicznej, kardiologicznej, czy poprzeszczepowej,  które były przygotowywane przez przestępców do wywozu z Polski. Leki te za granicą miały zostać sprzedane za cenę kilkukrotnie wyższą aniżeli obowiązująca w Polsce. Wywóz tych leków stwarzał realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia tysięcy polskich pacjentów, którzy przez to nie mogli kontynuować terapii ratującej życie.

Farmaceutyki przechowywano w niewłaściwych warunkach sanitarnych, leki „lodówkowe” znajdowały się w kartonach, na paletach, zamiast w odpowiednich chłodziarkach. Pomieszczenia były brudne, nie stosowano w nich obowiązkowych lamp owadobójczych. Według inspektorów farmaceutycznych tak przechowywane leki nie nadawały się już do obrotu aptecznego, powinny zostać zutylizowane. Tymczasem sprawcy planowali je sprzedać za granicą, a już zwrócone im przez podmioty zagraniczne  leki   ponownie wprowadzić do dystrybucji na terenie Polski. Działania gdańskich prokuratorów, którzy zatrzymali farmaceutyki, uniemożliwiły wprowadzenie do ponownego obrotu leków, które mogły stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia tysięcy pacjentów zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Gdańskie śledztwo dotyczy dwóch grup przestępczych działających  na terenie Trójmiasta i Warszawy. Grupy te współpracowały z farmaceutami – kierownikami aptek, lekarzami, a także adwokatami. Na potrzeby prowadzonego procederu tzw. odwróconej dystrybucji leków, zakładały fikcyjne zakłady opieki zdrowotnej, czy przychodnie oraz hurtownie farmaceutyczne.

Przestępcy wywozili deficytowe leki za granicę

W okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2019 r. przestępcy wywieźli z kraju deficytowe leki o wartości, co najmniej 15 milionów złotych, czym sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu pacjentów pozostających w  terapii onkologicznej, immunosupresyjnej, przeciwzakrzepowej, przeciwastmatycznej, przeciwpadaczkowej, przeciwcukrzycowej, przeciwpsychotycznej a także w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Na skutek działań przestępców na krajowym rynku farmaceutycznym utrzymywał się długotrwały stan niedostępności tych leków.

Mechanizm odwróconej dystrybucji leków

Przestępczy proceder funkcjonował dzięki stworzeniu i wykorzystaniu fikcyjnie działających placówek medycznych zlokalizowanych w Warszawie i Łodzi oraz ściśle z nimi powiązanych hurtowni farmaceutycznych. Założone przez przestępców przychodnie zamawiały deficytowe leki w kooperujących z nimi aptekach. W rzeczywistości przychodnie nie świadczyły żadnych usług medycznych, tylko składały zapotrzebowania na leki, wykorzystując do tego współpracujących z nimi lekarzy. Po dostarczeniu leków, przychodnie  przekazywały je do kierowanej przez sprawców hurtowni farmaceutycznych w celu wywozu z kraju. Nielegalny obrót lekami był możliwy dzięki ścisłej współpracy kierowników fikcyjnych placówek medycznych, lekarzy wystawiających zapotrzebowania na produkty lecznicze oraz kierowników aptek, którzy ukrywali leki przed pacjentami, przekazując je do fikcyjnych przychodni.

Zatrzymano podejrzanych

W dniu 2 października 2019 r.  zatrzymano 16 osób w tym: stojących na czele grup przestępczych, właścicieli kilkunastu aptek z terenu województwa pomorskiego, 2 warszawskich adwokatów współdziałających z przestępcami, lekarza, informatyka oraz księgowych grup przestępczych. 

W trakcie przeszukań zabezpieczono leki w tym leki deficytowe, dokumentację księgową, nośniki danych elektronicznych, które będą podlegały dalszej analizie.

Pozbawiono sprawców korzyści majątkowych

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował konta bankowe członków grup przestępczej. Na kontach członków grupy oraz powiązanych z nimi podmiotów ujawniono ponad 10 mln zł. W trakcie przeszukań zabezpieczono drogie pojazdy marki BMW, Audi i Mercedes o wartości ponad 2 mln zł., luksusowe zegarki, złoto a także około 1 mln zł. w gotówce.  Środki zgromadzone na rachunkach bankowych, jak również zatrzymane pojazdy zostaną zabezpieczone przez prokuraturę na poczet grożących przestępcom kar majątkowych.

Jak dotychczas ustalono, członkowie obu grup przestępczych uzyskali korzyści majątkowe w kwocie nie mniejszej niz 7 mln zł. Korzyści te były lokowane w nieruchomościach, papierach wartościowych, a także luksusowych pojazdach.

Sprawcy usłyszeli zarzuty

Zatrzymane osoby zostały  doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie prokuratorzy pracujący nad sprawą, przedstawili im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego obrotu środkami farmaceutycznymi, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, posługiwania się podrobionymi i poświadczającymi nieprawdę dokumentami, w tym fakturami VAT, utrudniania postępowania karnego, składania fałszywych zeznań, a także prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Za zarzucane im przestępstwa sprawcom grozi łącznie kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Aktualizacja 4.10.2019 r.

W stosunku do 10 osób, w tym dwóch adwokatów, sąd zastosował na wniosek prokuratora tymczasowe aresztowanie, wobec 6 pozostałych zatrzymanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju oraz dozory policji.

Przeprowadzenie tak dużej operacji wymierzonej w mafię lekową, było możliwe dzięki wzorowej współpracy między Prokuraturą, Komenda Miejską Policji w Gdańsku, Delegaturą w Gdańsku ABW, Krajową Administracją Skarbową, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, a także Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.