Areszt dla członków zorganizowanej grupy przestępczej za oszustwa akcyzowe.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku (8 sierpnia 2019 r.) funkcjonariusze CBŚP oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 6 osób podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych w związku ze sprowadzaniem z Niemiec luksusowych pojazdów.

Sprowadzali z Niemiec luksusowe samochody, uszczuplając podatek akcyzowy

Grupa działała co najmniej od stycznia 2019 r. Mechanizm działania polegał na nabywaniu na terenie Niemiec drogich pojazdów, takich marek jak: Porsche, BMW, Audi, Mercedes, które po przewiezieniu do Polski, były dekompletowane we współpracującym z grupą warsztacie. Usuwano fotele, lampy, nadkola, zderzaki i inne elementy wyposażenia. Następnie niekompletne pojazdy były poddawane oględzinom, przez współpracującego z przestępcami rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca w sporządzanych opiniach technicznych poświadczał nieprawdę, co do stanu technicznego i wartości pojazdów, wskazując, że pojazdy są uszkodzone. W ten sposób znacznie zaniżano wartość pojazdów stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości podatku akcyzowego. Pojazdy po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy były rejestrowane na terenie Poznania; tam były również składane deklaracje dotyczące podatku akcyzowego.

Kierowana przez Prokuraturę akcja CBŚP i Warmińsko-Mazurskiego UCS.

8 sierpnia 2019 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku na terenie województwa pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego zatrzymano 6 osób, w tym samym czasie przeprowadzono kilkanaście przeszukań w miejscach zamieszkania członków grupy oraz współpracujących z nimi firm. Podczas akcji, na poczet grożących podejrzanym kar o charakterze majątkowym, zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 2 mln zł. Do analizy zatrzymano dokumentację, telefony, nośniki danych informacyjnych i komputery. W trakcie akcji zatrzymano 7 luksusowych pojazdów marki: Porsche, BMW, Audi, Mercedes o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł.

Straty Skarbu Państwa

Wstępne ustalenia śledztwa wskazują, że sprawcy tylko w stosunku do 11 sprowadzonych pojazdów uszczuplili podatek akcyzowy w kwocie nie niższej niż 500.000 złotych. Jednakże ostateczna wysokość strat Skarbu Państwa zostanie określona po analizie dokumentacji dotyczącej wszystkich sprowadzonych przez przestępców samochodów.

Podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Przestępstwa zarzucane oskarżonym zostały zakwalifikowane z art. 258§1 kk, art. 271§3 w zw. z art. art. 65 kk§1, a także z kodeksu karno skarbowego tj. z art. 56§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt. 2 i 5 kks. W razie skazania grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokurator skierował wnioski o areszt

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 3 podejrzanych. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie.

Rozwojowy charakter śledztwa

W sprawie zabezpieczono również dokumentację dotyczącą 150 pojazdów zarejestrowanych przez grupę na terenie Polski oraz dokumentację z właściwych urzędów skarbowych dotyczącą podmiotów związanych z obrotem pojazdami. W dokumentacji pojazdy te były oznaczone jako „pojazdy specjalistyczne”, od których nie odprowadza się podatku akcyzowego. W rzeczywistości pojazdy nie posiadały cech konstrukcyjnych pozwalających na zakwalifikowanie ich do tego typu pojazdów, a dokumentacja była podrabiana. W związku z tym, że pojazdy były sprowadzane z Niemiec, skierowano Europejskie Nakazy Dochodzeniowe z wnioskiem o przekazanie dokumentacji dotyczącej rejestracji pojazdów na terenie Niemiec. Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokurator nie wyklucza nowych zarzutów oraz dalszych zatrzymań w tej sprawie.

https://www.youtube.com/watch?v=S3cIFT7dRU8&feature=youtu.be