Akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszom Służby Więziennej z Ustki

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, w dniu 25 czerwca 2019 r., skierowała do Sądu Rejonowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko 10 funkcjonariuszom Służby Więziennej z Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku. Ośmiu oskarżonych stanęło pod zarzutami przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych to jest popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk. W odniesieniu do 2 oskarżonych zarzucane im czyny obejmują działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej; i zostały zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 231 § 1 i 2 kk. W przypadku głównego oskarżonego – kierownika jednostki penitencjarnej – zarzut dodatkowo obejmuje również ujawnienie tajemnicy służbowej, tj. przestępstwo z art. z art. 266 § 2 kk.

Śledztwo prowadzone pod nadzorem tutejszej Prokuratury Regionalnej przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku dotyczyło nieprawidłowości w zatrudnianiu osób odbywających karę. Jak ustalono funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku w okresie od lipca 2017 r. do  lutego 2018 r. działając z naruszeniem przepisów prawa wynikających między innymi z Kodeksu Karnego Wykonawczego organizowali oraz umożliwiali zatrudnianie skazanych przy wykonywaniu różnego rodzaju prac i usług świadczonych na rzecz zewnętrznych podmiotów gospodarczych. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności były kierowane do różnego rodzaju prac poza oficjalną ewidencją i bez zachowania wymogów wystawiania przepustek.

Większość z oskarżonych przyznała się do uczestnictwa w opisanym procederze. Złożone przez nich wyjaśnienia korespondują z ustaleniami dowodowymi w tej sprawie.

W toku śledztwa wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariusza Służby Więziennej.

Przestępstwa zarzucone oskarżonym, w zależności od przyjętej kwalifikacji prawnej, zagrożone są karą do 3 lub do 10 lat pozbawienia wolności.

prok. Maciej Załęski