Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie „lichwy mieszkaniowej”.

W prowadzonym w tutejszej Prokuraturze śledztwie dotyczącym tzw. „lichwy mieszkaniowej” w dniu 11 i 14 czerwca br. zatrzymano kolejne trzy osoby. Jednym z zatrzymanych jest 48 letni mieszkaniec Gdańska będący już podejrzanym w tej sprawie, któremu uzupełniono zarzuty o popełnienie 12 nowych przestępstw. Aktualnie jest on podejrzany o popełnienie 24 przestępstw na szkodę 21 osób, w tym, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenie nieruchomości o łącznej wartości 2 milionów zł., wykorzystywanie przymusowego położenia pokrzywdzonych oraz „pranie” z pochodzących z tego procederu środków pieniężnych w łącznej wysokości 700 tysięcy zł.

Na wniosek prokuratora Sąd zastosował względem podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

W stosunku do pozostałych dwojga zatrzymanych, którym przedstawiono łącznie 4 zarzuty obejmujące udział w oszustwach na szkodę 3 pokrzywdzonych oraz działanie w zorganizowanej grupie przestępczej – zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w wysokości 50 i 20 tysięcy zł. oraz zakazu opuszczania kraju.

Prowadzone postępowanie dotyczy oszustw polegających na przejmowaniu nieruchomości poprzez udzielanie pożyczek, których spłata zabezpieczona była przeniesieniem na pożyczkodawcę własności nieruchomości. Skutkiem takich działań była utrata przez wiele osób domów i mieszkań. Propozycje takich pożyczek najczęściej trafiały do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Postępowanie obejmuje zdarzenia z terenu Trójmiasta i okolic z lat 2010 – 2016.

Do tej pory zarzuty ogłoszono 28 osobom, w tym 7 notariuszom. Pozostali podejrzani to osoby zajmujące się udzielaniem pożyczek oraz osoby pośredniczące w tych transakcjach. Usłyszeli oni łącznie blisko 300 zarzutów dotyczących popełnienia przestępstw na szkodę około 1000 pokrzywdzonych.

prok. Maciej Załęski