Uwzględnione wnioski o areszt w sprawie wyłudzenia dotacji

W nawiązaniu do informacji z dnia wczorajszego dotyczących zatrzymania 18 osób uprzejmie informuję, że po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych, w odniesieniu do 16 osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci:

– wysokich poręczeń majątkowych,

– dozoru policji,

– zakazu opuszczania kraju,

– zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Względem 2 podejrzanych, którzy pełnili kierownicze role w procederze podjęto decyzję o skierowaniu do sądu wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd w dniu dzisiejszymuwzględnił wnioski prokuratury.

W toku realizowanych czynności ujawniono należący do podejrzanych majątek w postaci kilkudziesięciu nieruchomości, znacznej wartości aktywów na rachunkach bankowych oraz mienia ruchomego, który będzie przedmiotem zabezpieczenia majątkowego w celu naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody.

prok. Maciej Załęski