Akt oskarżenia w sprawie upadłości bydgoskiej spółki DOMAR

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, w dniu 14 maja 2019 r., skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 5 osobom zarzucając im działanie na szkodę DOMAR Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Warszawie.

Oskarżeni to Ryszard K. – były prezes zarządu tej spółki, Wiesław Ś. – kierujący działalnością gospodarczą innego podmiotu oraz 3 spokrewnionych z sobą mężczyzn w różny sposób współdziałających z wyżej wymienionymi. Osoby te oskarżono o popełnienie łącznie 8 przestępstw. Zarzuty obejmują wyrządzenie spółce DOMAR Bydgoszcz S.A., w okresie od czerwca do lipca 2009 r., szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, udaremnienie zaspokojenia wierzycieli oraz „pranie” pieniędzy pochodzących z tych przestępstw. Przypisane oskarżonym czyny zostały zakwalifikowane, jako przestępstwa z art. 296 § 2 i 3 kk, art. 300 § 1 i 3 oraz 299 § 1 i 5 kk.

Zarzuty dotyczą zawarcia umów mających na celu wyprowadzenie majątku spółki, co w konsekwencji doprowadziło do jej upadłości. Wyprowadzony majątek to między innymi nieruchomości, udziały i akcje o szacunkowej łącznej wartości 35 milionów zł.

Część tych nieruchomości, w okresie od grudnia 2009 r. do listopada 2011 r. była przedmiotem dalszych transakcji, które zostały zakwalifikowane jako przestępstwo „prania pieniędzy”. Sformułowane w tym zakresie zarzuty dotyczą kwot do 500 tysięcy do 4 milionów zł.

W toku prowadzonego postępowania dokonano zabezpieczenia majątkowego na nieruchomościach należących do oskarżonych o łącznej wartości ponad 3 milionów 400 tysięcy zł.

Sprawcy to mieszkańcy Bydgoszczy w wieku od 26 do 63 lat. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

prok. Maciej Załęski

rzecznik prasowy