INFORMACJA O WYNIKACH II ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W GDAŃSKU

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku prawo o prokuraturze (t.j.Dz.U.2017.1767 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) Komisja Konkursowa, po przeprowadzeniu II etapu konkursu w dniu 8 maja 2019 roku, ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu:

  1. Klaudia Barańska
  2. Anna Cicha
  3. Marta Jóźwiak
  4. Magdalena Lewandowska 
  5. Bartosz Nijakowski
  6. Marzena Pionk
  7. Karolina Saj

Trzeci etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 21 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, znajdującej się na I piętrze jej siedziby (ul. Wały Jagiellońskie 36).

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Gdańsk, 8 maja 2019 r.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Remigiusz Signerski

prokurator