INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W GDAŃSKU

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku prawo o prokuraturze (t.j.Dz.U.2017.1767 z późn. zm.) oraz
§ 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
(Dz.U.2016.1838) Komisja Konkursowa, po przeprowadzeniu I etapu konkursu w dniu 18 kwietnia 2019 roku, ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w wymienionym rozporządzeniu

 1. Klaudia Barańska
 2. Anna Bugajska
 3. Anna Cicha
 4. Pamela Duliban
 5. Ewa Foss
 6. Marta Jóźwiak
 7. Karol Kloskowski
 8. Karolina Kowalska
 9. Karolina Laskowska
 10. Magdalena Lewandowska 
 11. Bartosz Nijakowski
 12. Marzena Pionk
 13. Karolina Saj
 14. Katarzyna Soroka-Zamojska
 15. Edyta Trykowska
 16. Kamil Wałczek
 17. Helena Wawrzyniak

Drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 8 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, znajdującej się na I piętrze jej siedziby (ul. Wały Jagiellońskie 36).

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Gdańsk, 18 kwietnia 2019 r.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Remigiusz Signerski

prokurator