Akt oskarżenia w sprawie wyłudzeń na szkodę SKOK Kujawiak

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, w dniu 13 marca br., skierowała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia sygn. RP I Ds. 16.2019 przeciwko trzem mieszkańcom powiatu golubsko – dobrzyńskiego, stojącym pod zarzutami popełnienia łącznie 17 przestępstw na szkodę SKOK Kujawiak z siedzibą we Włocławku. Zarzuty dotyczą lat 2014 – 2015.

Oskarżenie jest efektem prowadzonego przez tutejszą Prokuraturę śledztwa dotyczącego niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu SKOK Kujawiak przez osoby kierujące działalnością tego podmiotu w latach 2010 – 2015, co w konsekwencji doprowadziło do ogłoszenia jego upadłości. W marcu 2018 r. r. skierowano akt oskarżenia przeciwko prezesowi zarządu obejmujący przestępstwa korupcji managerskiej.

Obecnie akt oskarżenia skierowano w stosunku do trojga osób, jest to małżeństwo w wieku 51 lat oraz ich córka w wieku 27 lat, którym zarzucono wyłudzenie ze SKOKU Kujawiak 8 pożyczek w łącznej wysokości 3 milionów 90 tysięcy zł. (art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk) nadto przestępstwa dotyczące fałszowania i posługiwania się dokumentacją poświadczającą nieprawdę dotyczącą ruchomości mających stanowić zabezpieczenie spłaty zaciąganych pożyczek między innymi poprzez zawieranie umów przewłaszczenia maszyn rolniczych.

Oskarżeni złożyli obszerne wyjaśnienia potwierdzające ustalenia procesowe, nie przyznając się do winy i kwestionując zamiar niespłacenia zaciąganych zobowiązań. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

prok. Maciej Załęski