Zatrzymania w sprawie platformy wiertniczej „Petrobaltic”

W dniu 27 lutego 2019 r. w godzinach porannych, na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, funkcjonariusze z gdańskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymali 3 osoby w związku z zarzutami dotyczącymi wyrządzenia szkody w mieniu spółki Lotos Petrobaltic SA.

Wśród zatrzymanych jest Zbigniew P. były prezes zarządu tej spółki, Dariusz W. były wiceprezes zarządu oraz Robert N. kierownik realizowanego projektu.

Zatrzymanym osobom zostaną przedstawione zarzuty niedopełnienia obowiązków w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej wykorzystania jednego ze złóż ropy naftowej oraz przebudowy platformy wiertniczej „Petrobaltic”, czego skutkiem było wyrządzenie w mieniu tej spółki szkody w wielkich rozmiarach, w wysokości nie mniejszej niż 47 mln zł.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani, doprowadzając do zawarcia z włoską firmą aneksu do umowy na przebudowę platformy wiertniczej, nie zweryfikowali kosztów tej inwestycji i podjęli nieuzasadnione gospodarczo decyzje dotyczące wyboru technologii do jej realizacji w zakresie posadowienia platformy. Decyzje te, dotyczące lat 2014 – 2015, skutkowały znaczącym zwiększeniem kosztów inwestycji.

Za przestępstwa zarzucane podejrzanym, ( art. 296 par 1 i 3 kk) grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Decyzje, co do zastosowania środków zapobiegawczych zostaną podjęte po wykonaniu czynności z podejrzanymi.

 Opisane zarzuty są efektem śledztwa prowadzonego w tutejszej Prokuraturze pod sygn. RP I Ds. 37.2017.