Zarzuty wyrządzenia szkody spółce LOTOS.

W nawiązaniu do informacji dotyczących zatrzymania w dniu wczorajszym 4 osób w związku z zarzutami dotyczącymi niegospodarności w zarządzaniu mieniem LOTOS S.A. Uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Wśród zatrzymanych jest były Prezes Zarządu, były zastępca Dyrektora Generalnego oraz kierownik jednej z komórek organizacyjnych tej spółki. Czwartym z zatrzymanych jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Byłemu Prezesowi Zarządu oraz byłemu zastępcy Dyrektora Generalnego prokurator przedstawił zarzut wyrządzenia spółce LOTOS S.A. znacznej szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 246 tysięcy złotych poprzez zawarcie, w roku 2011, z jednym z podmiotów zewnętrznych, fikcyjnej umowy o świadczenie usług doradczych. Umowa ta została zawarta z jednoczesnym pominięciem obowiązujących w spółce procedur dotyczących zakupu w trybie negocjacyjnym. Czyn ten został zakwalifikowany, jako przestępstwo z art. 296 par. 2 kk.

Kierownikowi komórki organizacyjnej przedstawiono zarzut pomocnictwa do tego przestępstwa. Zachowanie podejrzanej polegało na tym, że niedopełniła ona swych obowiązków w zakresie nadzoru nad stosowaniem procedur wyboru kontrahenta i tym samym umożliwiła popełnienie przestępstwa polegającego na wyrządzeniu spółce LOTOS S.A. znacznej szkody majątkowej.

Ostatniemu z podejrzanych ogłoszono zarzuty dotyczące wyrządzenia Spółce LOTOS S.A. znacznej szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 246 tysięcy złotych poprzez podpisanie umowy na fikcyjne usługi, a następnie wystawianie faktur umożliwiających dokonywanie płatności za nierealizowane czynności.