Nowe zarzuty w śledztwie dot. Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W nawiązaniu do treści wcześniejszych komunikatów w sprawie śledztwa dotyczącego funkcjonowania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uprzejmie przedstawiam, co następuje.

W styczniu 2019 r. podjęta została decyzja o uzupełnieniu zarzutów 4 podejrzanym w sprawie, w tym między innymi Wojciechowi K., który jak wynika z ustaleń dowodowych – pełnił wiodącą rolę w funkcjonowaniu procederu. Nowe zarzuty dotyczą:

– usiłowania wyłudzenia ze Skarbu Państwa, w okresie od lipca 2013 r. do stycznia 2014 r., dofinansowania ze środków publicznych w kwocie przekraczającej 8 milionów 300 tysięcy zł. poprzez przedłożenie poświadczających nieprawdę dokumentów dotyczących planów realizacji przez jeden z podmiotów działających na terenie Gdańskiego Parku Technologicznego projektu z tzw. branży nowych technologii w ramach krajowego Programu INNOTECH;

– usiłowania wyłudzenia ze Skarbu Państwa, w okresie od 31 stycznia 2014 r. do sierpnia 2015 r., dofinansowania ze środków publicznych w kwocie przekraczającej 6 milionów 700 tysięcy zł. poprzez przedłożenie poświadczających nieprawdę dokumentów dotyczących planów realizacji przez jeden z podmiotów działających na terenie Gdańskiego Parku Technologicznego projektu z tzw. branży nowych technologii w ramach krajowego Programu Badań Stosowanych,

– usiłowania wyłudzenia ze Skarbu Państwa, w okresie od października 2014 r. do kwietnia 2015 r., dofinansowania ze środków publicznych w kwocie przekraczającej 28 milionów 200 tysięcy zł. poprzez przedłożenie poświadczających nieprawdę dokumentów dotyczących planów realizacji przez jeden z podmiotów działających na terenie Gdańskiego Parku Technologicznego projektu z tzw. branży nowych technologii w ramach krajowego programu badań naukowych i prac rozwojowych BIOSTRATEG,

– usiłowania wyłudzenia ze Skarbu Państwa, w okresie od września 2014 r. do grudnia 2014 r., dofinansowania ze środków publicznych w kwocie przekraczającej 28 milionów 600 tysięcy zł. poprzez przedłożenie poświadczających nieprawdę dokumentów dotyczących planów realizacji przez jeden z podmiotów działających na terenie Gdańskiego Parku Technologicznego projektu z tzw. branży nowych technologii w ramach krajowego programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED.

Do wyłudzenia powyższych dotacji nie doszło z uwagi na odmowę ich udzielenia. Opisane próby uzyskania dofinansowań zakwalifikowane zostały jako przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk.

Analiza dokumentów przedkładanych wraz z wnioskami o dofinansowanie wykazała, że zawierały one nieprawdę w zakresie rzeczywistej sytuacji finansowej spółki, w tym jej kapitału oraz udziału własnego w realizacji projektów badawczych, które miały być przedmiotem dofinansowania; nadto w zakresie rzekomego udziału tej spółki we wcześniejszych projektach realizowanych przez znane, renomowane podmioty.

W tej sprawie 12 podejrzanym przedstawiono już łącznie 117 różnych zarzutów dotyczących poważnych przestępstw gospodarczych. W odniesieniu do 3 podejrzanych, na wniosek prokuratury, sąd przedłużył tymczasowe aresztowanie do 20 kwietnia br.