Akt oskarżenie w sprawie oszustw podatkowych oraz nielegalnego obrotu suszem tytoniowym

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, w dniu 15 stycznia br., skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia sygn. RP II Ds. 7.2016 przeciwko 26 osobom, w większości mieszkańcom województwa warmińsko – mazurskiego, działającym w ramach zorganizowanej grupy zajmującej się nielegalnym wprowadzaniem na rynek suszu tytoniowego, oszustwami podatkowymi oraz „praniem” pieniędzy pochodzących z tego procederu. Działalnością grupy kierował 45 letni mieszkaniec powiatu iławskiego. Ujawniony proceder miał miejsce w latach 2015 – 2016 i obejmował teren całego kraju.

Oskarżeni stoją pod zarzutami popełnienia łącznie 72 przestępstw. Zarzuty dotyczą:

– udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk), a w przypadku wyżej wspomnianego mężczyzny – kierowania taką grupą (258 § 3 kk);

– wprowadzania do obrotu suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami skarbowymi akcyzy, w łącznej ilości przekraczającej 782 tony, a w efekcie uszczuplenia należności podatkowych w łącznej kwocie ponad 358 milionów zł. ( art. 63 § 2 kks, 65 § 1 kks);

– ujmowania w deklaracjach VAT-7 podatku naliczonego wynikającego ze 130 faktur poświadczających fikcyjny obrót folią typu streth, a w efekcie – uszczuplenia należności podatkowych wielkiej wartości w postaci podatku VAT w łącznej wysokości 6 milionów 854 tysięcy zł.

– „prania” pieniędzy w łącznej wysokości ponad 20 milionów zł. pochodzących z wyżej opisanych przestępstw;

– a w przypadku mężczyzny stojącego pod zarzutem kierowania grupą przestępczą, również popełnienia 7 oszustw na szkodę banków, firm transportowych oraz podmiotów zajmujących się faktyczną sprzedażą stali, w wyniku których powstała szkoda przekracza 5 milionów zł.

Ustalenia śledztwa opierały się między innymi na materiałach z kilkunastu kontroli operacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy olsztyńskiego Zarządu CBŚP. Jak wynika ze zgromadzonych dowodów organizator procederu, oprócz prowadzonej przez siebie spółki, w rzeczywistości kierował działalnością 7 innych podmiotów, w tym, w 1 przypadku podmiotu zarejestrowanego na terenie Litwy.

Sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Spośród oskarżonych 8 przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło wyjaśnienia. W stosunku do 4 skierowano wnioski w trybie art. 335 § 1 i 2 kpk o wydanie wyroków skazujących bez rozprawy.

W stosunku do 2 oskarżonych, w tym organizatora procederu, w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie. W przypadku pozostałych podejrzanych stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.

W toku postępowania podejmowano również działania mające na celu zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych. Na poczet grożących sprawom kar dokonano zabezpieczeń majątkowych na ich mieniu o łącznej wartości około 1 miliona zł. Przedmiotem zabezpieczenia majątkowego były między innymi nieruchomości, dużej wartości samochody, złoto oraz pieniądze.

Wraz z aktem oskarżenia do Sądu przesłano obszerny materiał dowodowy zgromadzony w aktach głównych i załącznikach w łącznej ilości około 100 tomów.